top of page

O M   H A N S I

«Aktivitet i samspill med naturen»

Hans-Ole Homelien vokste opp på en fjellgård i Numedal. Han har derfor tilbrakt store deler av livet i fjellet med venner og familie. Det å bevege seg i fjellet gir en stor følelse av frihet og glede. Med naturen som ”hage” har friluftsliv, jakt og idrett vært viktige aktiviteter i hverdagen.

Hans-Ole har utdanning innen idrett, helse og økonomi ved Forsvarets gymnastikkskole, Norges iderettshøyskole, BI og Arbeidshelseinstituttet v/UiO. Hansi AS ble etablert i 1997, med ønske om å skape aktivitet blant folk i samspill med naturen. Dette gjelder både de som allerede er fysisk aktive, og de som ønsker å forbedre sitt fysiske aktivitetsnivå. Det har også vært viktig for Homelien å øke bevissthet om den nærheten vi som mennesker har til naturen. Vi har naturen rundt oss, men vi bruker den i for liten gard, spesielt på vinterhalvåret.

I dag opererer Hansi AS som et grossistfirma med base i Oslo og Numedal. Produktene er rettet inn mot vinteraktiviteter hvor enkelhet og kvalitet vektlegges. Enkelhet handler om at produktene skal være lette å bruke uavhengig av tidligere erfaringer og kunnskap. Kvalitet handler om funksjon og om å finne de rette produktene til det behovet man har. Produktene fungerer derfor både under ekstreme forhold og alminnelige turer.

Om Hansi: About
IMG_1197.JPG
bottom of page